موقع الشيخ عبد الحق التركماني - Ett råd till den muslimska minoriteten i Sverige gällande brännandet av den ädla Koranen

/ 12 أبريل 2024

للتواصل 00447432020200

Ett råd till den muslimska minoriteten i Sverige gällande brännandet av den ädla Koranen

نشرت بواسطة : إدارة الموقع / 18 أبريل 2022 834

(Ramadan år 1443)

All lovprisning tillkommer Allah, världarnas Herre. Jag bevittnar om att ingen gudom är värd dyrkan förutom Allah, som inte har någon vid Sin sida, och jag bevittnar om att Muhammad är Hans tjänare och sändebud (må Allah upphöja och sända frid över honom).

Bröder och systrar! Vi har samlats under den här välsignade natten för att be Tarawih-bönen, lyssna till Allahs tal, reflektera över dess innebörd och få ta del av Allahs barmhärtighet och välsignelser. Detta sker under den ärorika månaden Ramadan som Allah har specificerat för att uppenbara den magnifika Koranen: ”Månaden Ramadan är den i vilken Koranen sändes ned som en vägledning för människorna och som tydliga bevis på vägledningen och urskiljningen” (al-Baqarah: 185). Av den anledningen gjorde Allah den här månaden till en månad fylld av uppriktig dyrkan till Allah. Då är muslimerna upptagna med att fasta under dagtid, be på nätterna och fylla dygnets timmar med recitation av Koranen, åminnelser, åkallelser och goda handlingar.

Ni vet om att vissa hatiska extremister ville förstöra den lugna, trygga och fina stämningen för muslimerna under denna välsignade månad genom att bränna den ädla Koranen på offentliga platser. Detta gjordes i flera svenska städer för att förnedra det som är heligt för muslimerna och för att provocera dem till att ta till våld.

Bröder och systrar! Detta hemska övergrepp påverkar varje muslimsk man och kvinna genom att de känner sig ledsna, arga, förnedrade och provocerade. Av den anledningen är det obligatoriskt för moskéerna och de muslimska föreningarna i Sverige att ge råd till muslimerna och uppmana dem till att uppföra sig på ett korrekt sätt vid denna händelse. Detta är utan tvekan en form av övergrepp och provokation som de högerextrema rasisterna använder sig av mot islam och muslimer för att irritera, uppvigla och sprida rasism och intolerans bland medborgarna och leda samhället till splittring och förfall.

Baserat på detta så ger vi följande råd till våra muslimska syskon:

Det första rådet: att vanliga muslimer ska överlåta hur man ska besvara detta övergrepp och ta hand om den här situationen till de som är ansvariga för de muslimska föreningarna och moskéerna. Det är de som representerar den muslimska minoriteten i landet och bland dem finns det personer som har kunskap om islamisk rättslära, jurisprudens, politik samtidigt som de har erfarenhet och kunskap om hur situationen i landet är. Tillsammans kan de komma fram till hur de ska besvara händelserna på ett passande sätt, om Allah vill. Detta är den första saken som är obligatoriskt för er muslimer, likt Allah säger: ”När ett rykte når dem om trygghet eller rädsla når dem sprider de det. Men om de hade hänvisat det till Sändebudet och till de med auktoritet bland dem, skulle de av dem som kan utreda sådant ha verifierat det. Vore det inte för Allahs ynnest mot er och Hans nåd skulle ni alla ha följt Satan, utom ett fåtal  (an-Nisa:83).

De ska överlämna situationen till de som är ansvariga och specialister i hur man hanterar det, så att man undviker att det blir kaos och att man håller sig borta från att man tar olika ställningstaganden och har skiljda åsikter i frågan. På så vis går det att stänga dörrarna till att man hamnar i saker som är opassande.

Vi uppmanar de muslimska organisationerna att etablera en gemensamt råd som kan lyfta frågan till de ansvariga domstolarna mot den svenska regeringen som tillät att man ska bränna Koranen och erbjöd skydd till de som utförde denna handling, som var ett övergrepp på muslimernas troslära och det som är heligt för dem.

Det andra rådet: Bland de islamiska bestämmelserna som vi alla bör hålla fast vid är att det är förbjudet att gå till de platser där man gör något som är dåligt mot vår Herres bok, vårt ärade sändebud, religion eller vår troslära. Detta inkluderar alla dåliga saker som kan göras likt att man skämtar och driver eller liknande.

Det första som blir obligatoriskt för muslimen att tänka på när man får höra att det organiseras en sådan provocerande handling på någon plats under någon tidpunkt, är att man inte bryr sig om det överhuvudtaget. Allah har sagt: ”När de hörde fåfängt tal vände de sig bort från det och sade: ”Vi har våra gärningar och ni har era gärningar. Frid med er! Vi söker oss inte till de okloka” (al-Qasas: 55) och Han sa: ”Framgångsrika är de rättrogna, som i sin bön är ödmjuka, och som från fåfängligt tal är avlägsna” (al-Mu’minon: 1 – 3).

Att gå till sådana platser är utan tvekan förbjudet i enlighet med tydliga bevis från Allahs bok. Allah har nämligen sagt: ”Och de som inte låter sig bevittna falskhet och som, när de de påträffar fåfängt tal, går vidare med värdighet” (al-Furqan: 72).

Om det skulle vara så att en muslim skulle befinna sig på en sådan plats så är det obligtoriskt att bege sig därifrån direkt. Vår Herre har sagt: ”Han har sänt ned till er i Boken att när ni hör Allahs verser förnekas eller göras till föremål för skämt skall ni inte sitta med dem förrän de ägnar sig av samtal av annat slag. Annars är ni som dem. Allah skall sannerligen samla ihop hycklarna och de otrogna i helvetet allihop” (an-Nisa: 140). Han sa även: ”När du ser sådana som förtalar Våra verser skall du dra dig undan dem tills de talar om andra ämnen. Och om Satan får dig att glömma skall du inte sitta, efter att ha kommit ihåg, med dessa orättfärdiga människor.” (al-An’am: 68).

Om man vill säga något till dessa människor som beter sig illa innan man beger sig därifrån så är det obligatoriskt att man uppför sig på det sättet som hans Herre har sagt till dem: ”Vi har våra gärningar och ni har era gärningar. Frid med er! Vi söker oss inte till de okloka” (al-Qasas: 55).

Detta är fyra tydliga regler från Allahs bok som handlar om denna situation och liknande händelser. De är klara och tydliga, och har inte blivit abrogerade som de insatta lärda har förklarat. Det är alltså obligatoriskt för muslimen att vända sig till Allahs lagstiftning och vara nöjd med det hans Herre har beslutat. Det spelar ingen roll hur arg man blir, hur mycket man än vill agera eller hur uppviglad man känner sig. Vår Herre har sagt: ”Men om de hade gjort vad de uppmanades till skulle det vara bättre för dem och ge [dem] större fasthet” (an-Nisa: 66). När man går emot Hans bestämmelser så kommer det att leda till förlust och undergång, samtidigt som det leder till att man förstör muslimernas rykte och skrämmer bort icke-muslimer från den sanna religionen.

Det tredje rådet: Vissa muslimska ungdomar närvarar på dessa platser för att demonstrera och visa sitt avståndstagande trots att de inte kan ändra denna hemska situation. Det leder då till att de använder sig av våld och hamnar i konfrontation med polisen. Det är obligatoriskt för oss att ge dem råd och förklara det korrekta sättet att agera vid desa tillfällen och visa att det de gör går emot Allahs bestämmelser. Dessa ungdomar ger gratis reklam till denna hemska hatiska person, förstör sitt egna rykte och uppviglar samhället mot sig själva. Det är obligatoriskt att förklara att dessa provocerande handlingar inte sker av indvider, utan de representerar en helg högerextrem rörelse. Denna rörelse i sin tur kommer att fortsätta med att göra dåliga saker mot islam och muslimer, så man måste förstå detta, agera med visdom och på ett korrekt sätt. Vi söker hjälp hos Allah och förlitar oss på Honom.

Skriven av: Abd al-Haqq Turkmani

16 Ramadan, 1443

شاركنا بتعليق

  • لا يوجد تعليقات بعد